image_pdfimage_print

21 listopada 2017 r. tym razem w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, do której wcielono byłe Publiczne Gimnazjum, odbył się XI Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.

Celem konkursu jest nabywanie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, pokonywanie bariery nieśmiałości oraz chęć przyjmowania aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

 Organizatorzy XI Powiatowego Konkursu „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”:

  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
  • Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

W konkursie wzięło udział 7 trzyosobowych zespołów z gimnazjów powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły się szkoły z: Ciechanowca, Czyżewa, Jabłonki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Kulesz Kościelnych, Sokół i Szepietowa. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną (test składający się z zadań zamkniętych) uczestnicy pisali indywidualnie. Otrzymana średnia punktów z testu była wynikiem drużyny (maksymalnie drużyna mogła zdobyć 25 punktów). Pomimo naprawdę trudnych pytań, najlepszej drużynie w części teoretycznej (Kulesze Kościelne) udało się zdobyć aż 21,3 punktów, co świadczy o bardzo wysokim poziomie wiedzy. Pozostałe drużyny tylko nieznacznie odbiegały poziomem punktowym od zwycięzców testów. Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. W części tej maksymalnie można było zdobyć 26,5 punktu. W sumie z obu części można było uzyskać  51,5 punktu.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz rzetelnie oceniała komisja w składzie: st. bryg. Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta powiatowego PSP – opiekun konkursu i przewodniczący Komisji, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, mł. asp. Marcin Stachurski – ratownik medyczny, asp. Sylwester Dąbrowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Marcin Załuska – ratownik medyczny, Paweł Dworakowski – ratownik medyczny (przedstawiciele Oddziału Ratunkowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

Widowiskowe, budzące wiele emocji zmagania konkursowe odbywały się w obecności kibicujących uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, opiekunów drużyn i zaproszonych gości. Na koniec, po podsumowaniu uzyskanych przez drużyny wyników okazało się, że dwa przodujące zespoły uzyskały identyczną liczbę punktów, więc zaszła konieczność rozegrania dogrywki. Przeprowadzono ją w formie krótkiego, aczkolwiek bardzo trudnego testu – pomimo tego o ostatecznej kolejności zadecydował tylko „jeden” punkt.

Zwycięskie drużyny XI edycji Konkursu to:
I miejsce – Kulesze Kościelne
II miejsce – Ciechanowiec
III miejsce – Szepietowo

Wszyscy członkowie zwycięskich zespołów otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Szkołom startującym w konkursie, sponsorom oraz współorganizatorom zostały wręczone statuetki, a wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, Komisji sędziowskiej oraz zaproszonym gościom pamiątkowe znaczki.

Jesteśmy pod wrażeniem Waszych ogromnych umiejętności i wiedzy ratowniczej. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w konkursie, za waszą ofiarność i chęć udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:
–  Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,
–  Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
–  Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie,

Składamy serdeczne podziękowania:

  • dyrekcji i kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, bez których zaangażowania nie byłoby możliwe rozegranie kolejnej już, XI edycji konkursu,
  • młodzieży za poświęcenie, wzorowe przygotowanie i udział w konkursie,
  • opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu,
  • sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników.

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem