image_pdfimage_print

22 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyło się spotkanie robocze poświęcone ujednoliceniu procedur i zasad postępowania służb ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w powiecie w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących i domowych.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Arkadiusz Malinowski – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród, Mariusz Marcinkiewicz – leśniczy do spraw łowieckich w Nadleśnictwie Rajgród, Józef Matyskieła – powiatowy lekarz weterynarii w Grajewie, Mariusz Zaborski – starszy inspektor wydziału dróg i sieci drogowej białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Antoni Milewski – naczelnik wydziału zarządzania i spraw obywatelskich Starostwa Powiatowego, asp. sztab. Cezary Waszkiewicz – naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, podkom. Marek Komosiński – zastępca naczelnika wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, Karol Szymanowski – komendant straży gminnej Gminy Grajewo, Ireneusz Gliniecki – burmistrz Rajgrodu, Bogdan Wojsławowicz – naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Grajewie, Kazimierz Grabowski – sekretarz Urzędu Gminy Grajewo, Ryszard Stankiewicz – kierownik referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego Urzędu Gminy Grajewo, Sebastian Kleszczewski – referent Urzędu Miasta w Szczuczynie, Tadeusz Krukowski – inspektor Urzędu Gminy w Wąsoszu oraz Krzysztof Roman – pracownik Urzędu Gminy Radziłów. Z ramienia tut. Komendy w spotkaniu uczestniczyli: st. kpt. Arkadiusz Lichota – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Kazimierz Golubiewski – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i kpt. Zdzisław Zaborowski – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Jednym z głównych punktów spotkania było omówienie zagadnień związanych z aktualnym stanem prawnym w zakresie kompetencji do podejmowania decyzji i działań w konkretnych sytuacjach. Szczegółowej analizie poddano między innymi kwestie dotyczące współpracy przy zdarzeniach z udziałem dzików zarażonych afrykańskim pomorem świń (ASF). Poza tym zwrócono uwagę na właściwe zabezpieczenie zwłok zwierzęcych do czasu odbioru przez wyspecjalizowane podmioty.

W dalszej części spotkania poruszono temat zdarzeń z udziałem łosi na drogach krajowych nr 61 i 65 przebiegających przez teren powiatu grajewskiego. Podkreślono, ze co roku na wymienionych drogach odnotowuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu zdarzeń, w których giną nie tylko zwierzęta, ale przede wszystkim ludzie. W tym punkcie odniesiono się także do zasadności bezzwłocznego uśmiercania rannych zwierząt w celu skrócenia cierpień. Ustalono, że decyzję co do ewentualnego uśmiercania zwierząt wydaje przybyły na miejsce lekarz weterynarii w formie pisemnego orzeczenia.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wyrazili wolę dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grajewskiego w kontekście zdarzeń z udziałem zwierząt wolno żyjących. Kolejne spotkanie zaplanowano na miesiąc grudzień 2017 roku.

 

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: st. sekc. Karol Brzózka, KP PSP w Grajewie