image_pdfimage_print

W terminie od 3 do 19 listopada br. strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sokólskiego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Celem szkolenia było podniesienie gotowości bojowej oraz poprawa przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego.

Przedmiotowe szkolenie ukończyło 19 strażaków z 7 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz 2 jednostek OSP spoza KSRG.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na podwyższenie poziomu zabezpieczenia operacyjnego powiatu sokólskiego w zakresie prowadzenia medycznych działań ratowniczych wobec osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia podczas zdarzeń.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz

Zdjęcia: bryg. Dariusz Łukaszewicz, st. asp. Piotr Wołkowycki.