image_pdfimage_print

Zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń na 2017 rok, w dniach od 4 do 12 listopada 2017 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyło się szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Przedmiotowe szkolenie przeprowadzono zgodnie z „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział W Działaniach Ratowniczych” z 2015 roku.

Na realizację programu szkolenia przewidziano łącznie 28 godzin zajęć dydaktycznych.  Szkolenie teoretyczne w wymiarze 14 godzin oraz szkolenie praktyczne w wymiarze 14 godzin przeprowadzili funkcjonariusze posiadający odpowiednie przygotowanie w tym zakresie. Egzamin końcowy, do którego zakwalifikowano 29 druhów z 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych przeprowadziła 3-osobowa komisja powołana decyzją podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Głównym celem szkolenia było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do właściwej obsługi samochodów pożarniczych, urządzeń z silnikami o napędzie spalinowym, a także  konserwacji i bieżących napraw sprzętu ratowniczego w celu utrzymania pełnej gotowości operacyjnej w macierzystych jednostkach.

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie
Zdjęcie: archiwum KP PSP w Grajewie