Kręci mnie bezpieczeństwo w powiecie grajewskim

Kampania społeczna „Kręci mnie bezpieczeństwo” organizowana pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu grajewskiego. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych w kampanię czynnie włączyli się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Tylko w ubiegłym tygodniu strażacy uczestniczyli w 8 spotkaniach mających na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

W ramach cyklicznie organizowanych spotkań grajewscy strażacy uczestniczyli m.in. w próbnych ewakuacjach w placówkach oświatowych na terenie miasta Grajewo, prowadzili zajęcia edukacyjne i pogadanki w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. Cenne uwagi na temat zagrożeń w okresie jesienno-zimowym przekazano 254 dzieciom w wieku przedszkolnym, 453 uczniom oraz 97 opiekunom.

Poza tym 25 października 2017 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w ramach projektu „Seniorzy – Bezpieczeństwo – Edukacja” zorganizowano spotkanie poświęcone bezpieczeństwu pożarowemu dla osób starszych. W trwającym 3 godziny szkoleniu uczestniczyła grupa 20 osób zrzeszonych w Klubie Seniora „Stokrotka” w Rajgrodzie oraz  10 osób starszych z gminy Rajgród, które zgłosiły się na zajęcia szkoleniowe.

Natomiast 27 października 2017 roku o godzinie 18:00 w sali kinowej Grajewskiego Centrum Kultury odbył się koncert inauguracyjny orkiestry dętej połączony z prelekcją na temat zagrożeń w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W przerwach między koncertami funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej główne zagrożenia związane z sezonem grzewczym oraz sposoby zapobiegania im.

Ostatnie takie przedsięwzięcie miało miejsce 28 października 2017 roku na placu przed Urzędem Miasta w Grajewie. Tego dnia odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, w której uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, posłowie ziemi podlaskiej, zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, przedstawiciele władz samorządowych, poczet sztandarowy i kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.  Wydarzenie było okazją do promocji Państwowej Straży Pożarnej, a także zaprezentowania samochodów pożarniczych i sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Grajewie, GCK w Grajewie