image_pdfimage_print

27 października 2017 roku w Zespole Szkół i Przedszkolu przy ul. Jana Kochanowskiego 1 w Tykocinie odbył się konkurs pożarniczy pn. „Bezpieczny Powiat Białostocki” w ramach Kampanii Edukacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” zorganizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Dyrekcją Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie.

Udział w konkursie wzięło siedem drużyn trzyosobowych, w skład których weszli uczniowie szkół podstawowych klas IV – VII reprezentujących następujące szkoły:

  • Zespół Szkół w Gródku,
  • Zespół Szkół w Płonce Kościelnej,
  • Zespół Szkół w Radulach,
  • Zespół Szkół w Surażu,
  • Zespół Szkół w Turośni Kościelnej,
  • Zespół Szkół w Tykocinie,
  • Zespół Szkół w Złotorii.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy polegał na drużynowym rozwiązaniu testu składającego się z dwudziestu pytań zamkniętych dotyczących wiedzy z zakresu pożarnictwa, jak też udzielenia pierwszej pomocy. Etap drugi to etap praktyczny, w którym uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu doboru gaśnicy do rodzaju powstałego pożaru, przeprowadzeniem resuscytacji krążeniowo – oddechowej na specjalistycznym fantomie, opatrywaniem ran, jak też poprawnym zachowaniem się w sytuacji, kiedy sami są świadkami pożaru lub miejscowego zagrożenia i zmuszeni są do powiadomienia Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP. Ponadto przed rozpoczęciem konkursu każda z drużyn dostarczyła pracę plastyczną, która została oceniona przez skład sędziowski.

Dodatkowym elementem poza konkursem były zawody sportowe, polegające na pokonaniu toru przeszkód przez poszczególne drużyny, w skład którego wchodził bieg wahadłowy między pachołkami, pokonanie płotków, podłączenie węża strażackiego do rozdzielacza oraz przekładanie piłek lekarskich.

Pierwsze miejsce zarówno w konkursie pożarniczym, jak też w zawodach sportowych zdobyła reprezentacja Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej. Nagrody dla poszczególnych drużyn w postaci czujek dymu oraz bonów możliwych do zrealizowania w Sklepach DECATHLON zostały wręczone przez Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku Pana st. bryg. Kazimierza Kuleszę oraz Wicestarostę powiatu białostockiego Panią Jolantę Den. Po zakończeniu konkursu funkcjonariusz KM PSP w Białymstoku wygłosił prelekcję na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu i szkole.

Opracowanie: mł. kpt. Dawid Lipski, KM PSP w Białymstoku
Zdjęcia: mł. bryg. Tadeusz Borowski, KM PSP w Białymstoku