Ćwiczenia chemiczne Piątnica 2017

W czwartek 26 października 2017r. na obiektach Okręgowej Spółdzielni mleczarskiej w Piątnicy odbyły się ćwiczenia z udziałem  jednostek ochrony przeciwpożarowej pod kryptonimem „Piątnica 2017”.

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie i doskonalenie współdziałania z zakresu ewakuacji osób, ratownictwa chemicznego, medycznego, powiązanego z elementami dekontaminacji po wystąpieniu skażenia na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. Scenariusz ćwiczeń zakładał 2 epizody praktyczne. Epizod pierwszy dotyczył działań związanych z rozszczelnieniem amoniakalnej instalacji chłodniczej czego powodem było najechania wózka widłowego na zawór przy zbiorniku z amoniakiem natomiast epizod drugi dotyczył  pożaru na terenie zakładu w budynku produkcyjnym, do którego doszło w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej. W obu epizodach przewidziane zostały osoby poszkodowane zarówno z personelu zakładu jak również z ratowników co było okazją do przećwiczenia działań w zakresie ratownictwa medycznego.

W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 19 zastępów straży pożarnej. Ćwiczyli nie tylko strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Łomży i jednostek OSP z Piątnicy i Jeziorka ale również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Białegostoku (SGRCHEM – EKO „BIAŁYSTOK” COO) i Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrołęki (SGRCHEM – EKO „OSTROŁĘKA 6” COO). Ćwiczenia wspierane były przez: Komendę Miejskiej Policji w Łomży, Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Łomży, Grupa Ratowniczą Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Nadzieja, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Łomży, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz Gminę Piątnica.

Opracowanie: st. kpt. Milewski Krzysztof
Zdjęcia: bryg. Chendoszko Piotr