image_pdfimage_print

23 października 2017 roku strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce uczestniczyli w zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce „Dniu Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego”.

Impreza została zrealizowana z projektu „Sprawni i Samodzielni” w ramach Rządowego Programu Bezpieczna+.

Strażacy podczas spotkania włączyli się czynnie w przygotowanie programu atrakcji dla dzieci – podczas pokazów zaprezentowano i omówiono uczestnikom spotkania sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych JRG Sokółka, zapoznano dzieci ze specyfiką pracy strażaka oraz jego rolą w systemie bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zajęcia miejsca w kabinie pojazdów pożarniczych, założenia ubrania ochronnego oraz hełmu strażackiego, zrobienia pamiątkowych zdjęć na tle samochodów.

W ramach pogadanki dot. profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym, poruszono zagadnienia związane z kampanią społeczną „Kręci Mnie Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, nad którą patronat objął minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Przeprowadzono również pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uczestniczono w pracach komisji podczas zorganizowanego dla dzieci konkursu wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 dzieci i 20 wychowawców.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz

Zdjęcia: kpt. Paweł Chudecki.