image_pdfimage_print

17 października 2017 roku około godziny 1330 w budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) bielskiego szpitala doszło do pożaru. Prawdopodobnym powodem zaprószenia ognia był niedopałek papierosa pozostawiony przez jednego z pacjentów. Pracownik POZ przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego podjął próbę likwidacji zagrożenia. Nie przyniosło to jednak pożądanego efektu. Gwałtowny rozwój pożaru spowodował zwiększenie zadymienia korytarza. Wobec wzrostu zagrożenia pracownica powiadamia osoby znajdujące się w budynku POZ oraz kierownika ewakuowano osoby znajdujące się w budynku. Po zakończonej ewakuacji okazuje się, iż brakuje jednej osoby z personelu. Do akcji poszukiwawczej wkraczają strażacy z JRG w Bielsku Podlaskim. Osoba poszukiwana została szybko odnaleziona i ewakuowana na zewnątrz budynku. Osoba poszkodowana straciła funkcje życiowe, strażacy udzielili jej pierwszej pomocy, po odzyskaniu czynności życiowych, poszkodowana została przeniesiona do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i przekazana personelowi medycznemu.

Były to założenia ćwiczeń, które musieli zrealizować strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bielsku Podlaskim. W ćwiczeniach brało udział 2 zastępy straży pożarnej.

Opracowanie: Piotr Olszewski, KP PSP Bielsk Podlaski
Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Sawicki, KP PSP Bielsk Podlaski