image_pdfimage_print

12 października br. na terenie Terminala Paliw PKN ORLEN S.A. w Sokółce odbyły się ćwiczenia sprawdzające sprawność systemów przeciwpożarowych w zakładzie.

Wstępem do ćwiczeń było omówienie zagrożeń wynikające z procesów technologicznych odbywających się w zakładzie, możliwości podjęcia działań ratowniczych przez pracowników zakładu oraz sposoby uruchamiania poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego.

W trakcie ćwiczeń sprawdzono poprawność działania oraz możliwości taktycznego wykorzystania instalacji zraszaczowej na froncie przeładunku mediów, działek wodno-pianowych przenośnych i przewoźnych będących na wyposażeniu zakładu i KP PSP w Sokółce, instalacji zraszaczowej zbiorników magazynowych oraz pompowni przeciwpożarowej.

W ćwiczeniach brał udział Komendant Powiatowy PSP w Sokółce, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sokółce, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sokółce oraz strażacy zmiany służbowej.