image_pdfimage_print

5 października 2017 r. sokólscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia połączone z praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce.

O godzinie 13.30 dyrektor placówki poinformowała stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce o tym, że w jednym z pomieszczeń ośrodka wybuchł pożar i zarządzono ewakuację wszystkich osób znajdujących się w budynku.  Zgromadzeni przed ośrodkiem wychowankowie i pracownicy z uwagą obserwowali działania strażaków działania strażaków w zakresie ratowania osób poszkodowanych, którym pożar odciął drogę ewakuacji z budynku.

Po zakończonych ćwiczeniach przeprowadzono pogadankę na temat zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie ewakuacji zarządzonej na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe jednostek ochrony przeciwpożarowej połączone z  praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie placówki oświatowej zajmującej się kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością   intelektualną, były kolejną odsłoną działań podjętych w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, którą patronatem objął Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Pawłowski.

Zdjęcia: st. kpt. Piotr Pawłowski.