image_pdfimage_print

W dniach 25 – 26 i 27 – 28 października 2017 r. zrealizowane pierwsze szkolenia w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020. LT-PL-1R-008  „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” z zakresu napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych. Szkolenia realizowano dla dwóch grup szkoleniowych po 20 osób każda, w których uczestniczyło po 15 funkcjonariuszy PSP z województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego oraz 10 strażaków z Komendy Wojewódzkiej Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie (Litwa) i Komendy Wojewódzkiej Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampole (Litwa).

Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymali stosowne uprawnienia.