Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny w Grajewie

22 września 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się  inauguracja kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Głównym celem kampanii skierowanej do młodzieży szkolnej jest organizacja działań na rzecz bezpieczeństwa. W spotkaniu ze strażakami uczestniczyło 34 uczniów i 4 opiekunów klas integracyjnych drugich i trzecich ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Grajewie.

Pierwsza część spotkania odbyła się w budynku Komendy. Strażacy w formie pogadanki przedstawili główne cele kampanii i rolę strażaka w systemie bezpieczeństwa państwa w 25 rocznicę powołania Państwowej Straży Pożarnej. W kolejnych punktach szczegółowo omówiono zasady zgłaszania zdarzeń, korzystanie z numerów alarmowych 998 i 112 oraz udzielono fachowych porad jak zachować się w obliczu zagrożenia, a także jak skutecznie zapobiegać pożarom i innym miejscowym zagrożeniom.

Praktyczna część wizyty poświęcona była przede wszystkim prezentacji samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, którym dysponują grajewscy strażacy. Wszyscy chętni mogli zająć miejsce w kabinie samochodu, założyć hełm oraz ubranie ochronne i przez kilka chwil poczuć się prawdziwymi strażakami. Najwięcej przyjemności sprawiło dzieciom podawanie wody z urządzenia szybkiego natarcia.

Na zakończenie strażacy wręczyli uczniom specjalnie przygotowane ulotki „Bezpieczeństwo przede wszystkim” zawierające cenne informacje jak zadbać o bezpieczeństwo własne i najbliższych.

 

Opracowanie: st. kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Grajewie