image_pdfimage_print

W dniach 19-21 września 2017 r. strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z Białegostoku i powiatu białostockiego brali udział w praktycznych warsztatach ratowniczych na terenie kompleksu leśnego w okolicach Czarnej Białostockiej.

Każdego dnia kilkakrotnie, kolejno rozgrywane były wszystkie praktyczne epizody ratownicze lub ratowniczo–gaśnicze. Do konkretnego epizodu przystępowały grupy złożone z zastępów PSP i OSP stale współpracujących ze sobą, dobierane rejonami działania. Ćwiczenia prowadzone w systemie warsztatowym wymagały stałej oceny. Na bieżąco korygowane i tłumaczone były błędy, w taki sposób, aby poprawione nie rzutowały na dalszą część ćwiczenia. Każde zajęcia kończyły się omówieniem i oceną pracy ratowników połączonym z wymianą doświadczeń. Całość założenia, w celu sprawnego przepływu informacji i możliwości oceny prowadzonej w ramach rozgrywanych akcji korespondencji radiowej, koordynowana była przez stworzone na miejscu stanowisko kierowania.

W warsztatach udział wzięło ponad 170 strażaków.

Epizody warsztatowe – ćwiczenia:
EPIZOD 1
Wypadek dwóch samochodów osobowych podczas, którego jeden pojazd zjechał z drogi, drugi zsunął się z nasypu niszcząc uprzednio słup energetyczny. Tutaj strażacy identyfikowali zagrożenia, wyznaczali priorytety ratownicze oraz wdrażali działania związane z ewakuacją poszkodowanych i realizacją kwalifikowanej pierwszej pomocy.

EPIZOD 2
W jednym z zakładów przemysłowych, na rampie magazynowej, dochodzi do przypadkowego rozszczelnienia się zbiornika z niebezpieczną substancją. Wypływająca ciecz stwarza zagrożenie dla otoczenia i dostaje się do studzienki kanalizacyjnej.
Po zakończeniu epizodu praktycznego przeprowadzany był instruktaż ukazujący zagrożenia związane ze stosowaniem gazu propan – butan oraz innych substancji z pozoru bezpiecznych.

EPIZOD 3
Pożar budynku magazynowego z szeregiem pomieszczeń. Podczas tego epizodu prowadzono prąd wody do zadymionego budynku, a strażacy poznawali występujące zagrożenia podczas silnego zadymienia, uczyli się poruszać bezpiecznie w takich warunkach oraz zapoznawali się z zaletami prowadzenia działań z wykorzystaniem wentylacji taktycznej.

Opracowanie: bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku