Nabór do KW PSP w Białymstoku na stanowisko stażysty w Wydziale Technicznym – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

W związku z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko stażysty w Wydziale Technicznym  KW PSP w Białymstoku  informuję, że na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP skierowany zostanie:

  • Pan Tomasz Łukowski, zam. w Białymstoku.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z listy (zgodnie z liczbą uzyskanych punktów), w kolejnośći:

  1. Pan Dariusz Oniszczuk, zam. w Białymstoku,
  2. Pan Paweł Zduńczyk, zam. w Kolnie.