image_pdfimage_print

II etap postępowania kwalifikacyjnego (test sprawności fizycznej) do służby na stanowisku stażysty w Wydziale Technicznym KW PSP w Białymstoku pozytywnie ukończyli kandydaci, którym na potrzeby naboru przydzielono następujące numery: 1, 2, 5.

Wymienione wyżej osoby wezmą udział w sprawdzianie lęku wysokości (akrofobii), który został wyznaczony na poniedziałek 18 września 2017 r., na godz. 11.00 w KW PSP w Białymstoku, ul. Warszawska 3.

Kandydaci, którzy pozytywnie ukończą powyższy sprawdzian, wezmą udział w rozmowach kwalifikacyjnych, które zostaną przeprowadzone tego samego dnia.