image_pdfimage_print

28 sierpnia 2017 r. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe sprawdzające możliwości prowadzenia działań na terenie zakładu Invido Production S.A. w Sokółce podczas pozorowanego pożaru w wielkopowierzchniowym budynku magazynowym płyt wiórowych Optilog Consulting.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości operacyjnej służb i podmiotów na wypadek powstania zdarzeń w obiektach produkcyjno – magazynowych.

Scenariusz ćwiczeń był następujący: w budynku magazynowym w dochodzi do wypadku wózka widłowego, wybucha pożar, który obejmuje składowane w magazynie płyty wiórowe. Operator wózka widłowego w trakcie wypadku doznaje złamania nogi i nie może się poruszać. Drugi pracownik magazynu podejmuje próbę gaszenia pożaru – doznaje poparzeń rąk  i traci przytomność. Zajście dostrzega kierownik magazynu, który informuje o zdarzeniu straż pożarną.

Ćwiczenia pozwoliły na:

  • praktyczne przeprowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej na pozorowanym zdarzeniu,
  • doskonalenie sposobu postępowania pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie w ramach samodzielnie podjętych działań, do czasu przybycia jednostek straży pożarnej,
  • doskonalenie umiejętności i współdziałania zastępów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wzajemnej współpracy z pracownikami zakładu oraz zastępami jednostek OSP,
  • utrwalenie właściwych nawyków i zasad BHP podczas działań ratowniczo – gaśniczych,
  • doskonalenie umiejętności wykorzystania i obsługi sprzętu łączności radiowej oraz zasad prowadzenia korespondencji podczas działań ratowniczo – gaśniczych,
  • doskonalenie umiejętności działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • sprawdzenia możliwości organizacji zaopatrzenia wodnego w oparciu o sieć hydrantową oraz zbiornik wody do celów przeciwpożarowych,
  • zapoznanie się ze specyfiką obiektu.

Podczas ćwiczeń sprawdzono również umiejętności reagowania strażaków na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań ratowniczych – doszło m.in. do pozorowanego wypadku 2 ratowników JOP.

W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki z JRG Sokółka (4 zastępy), OSP KSRG Stara Kamionka, Stara Rozedranka i Zubrzyca Wielka oraz Policja.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Pawłowski, KP PSP Sokółka

Zdjęcia: mł. bryg. Mariusz Miszkin, KP PSP Sokółka