image_pdfimage_print

17 sierpnia 2017 r. o godzinie 20:50 białostoccy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze ośrodku „Monar”.W chwili przybycia na miejsce zdarzenia straży pożarnej, zastano kompleks budynków inwentarsko-gospodarczych Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Zaczerlanach całkowicie objęty pożarem (murowana chlewnia z pomieszczeniami gospodarczymi i  garażem, drewniana stajnia). Zagrożony był bezpośrednio przyległy do stajni drewniany budynek. Brak osób poszkodowanych. Przed przybyciem straży pożarnej personel odłączył zasilanie budynków w energię elektryczną, wyprowadził ze stajni ciągnik rolniczy i 9 koni wierzchowych. W chlewni pozostały trzy świnki wietnamskie i kozioł. Ratownicy w sprzęcie ODO wyprowadzili zwierzęta z chlewni. W pierwszej fazie działań podano prąd wody w obronie drewnianego budynku i trzy prądy wody w natarciu na palące się budynki. Po dojeździe kolejnych zastępów podano następne 3 prądy wody w natarciu. W związku z niskim ciśnieniem wody w hydrancie nadziemnym zlokalizowanym bezpośrednio przy posesji, dowożono wodę z hydrantu w odległości około 300 m. Na rzece płynącej w odległości około 100 m od zabudowań zorganizowano trzy stanowiska wodne, oparte na motopompach pływających. Prowadzono prace rozbiórkowe częściowo zawalonych konstrukcji dachów, w celu odsłonięcia składowanej słomy. Tlącą się słomę i siano wyrzucano na zewnątrz z jednoczesnym dogaszaniem prądami wody. Policja zamknęła na czas działań drogę prowadzącą przez miejscowość.
Akcja ratowniczo gaśnicza trwała ponad 9 godzin, udział w niej brało 30 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opracowanie: bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku
Zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Orzechowski, KM PSP w Białymstoku