image_pdfimage_print

14 sierpnia 2017 r. nad zalewem w Sokółce odbyło się spotkanie z dziećmi uczestniczącymi w kolejnym turnusie półkolonii „Wakacje w Mieście” zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Po godzinie 13 na plaży miejskiej w Sokółce strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce  przeprowadzili pogadankę z zakresu bezpiecznego korzystania z kąpielisk i zaprezentowali techniki  działań z zakresu ratownictwa wodnego.

Głównym celem spotkania było upowszechnianie wiedzy wśród młodych ludzi na temat ratownictwa wodnego oraz kwestie związane z bezpieczeństwem nad wodą. Strażacy podczas pogadanki poinstruowali dzieci jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa i jak używać numerów alarmowych. Kolejnym punktem spotkania były pokazy ratowania osób tonących przy użyciu sprzętu dostępnego na kąpieliskach, ewakuacji osób poszkodowanych na brzeg oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedyczej. Następnie zaprezentowano i omówiono uczestnikom spotkania sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych, zapoznano dzieci ze specyfiką pracy strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym.

Powyższe spotkanie wpisało się w ogólnopolską kampanię społeczną „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”, która jest inicjatywą Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i realizowana jest przez służby podległe MSWiA. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem – Państwowa Straż Pożarna omawia na niej zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpieczeństwa pożarowego w lasach oraz w trakcie prowadzenia prac polowych w gospodarstwach rolnych, a także zapoznaje uczestników z pracą strażaka i jego rolą w systemie bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczyło około 45 dzieci wraz z opiekunami.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka,
Zdjęcia: st. kpt. Paweł Borowski, KP PSP Sokółka.