image_pdfimage_print

7 sierpnia 2017 roku strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Sokółce uczestniczyli w imprezie dla dzieci „Gorące Lato z Motorowodniakami” zorganizowanej nad sokólskim zalewem.

Spotkanie z dziećmi było okazją do przeprowadzenia przez Państwową Straż Pożarną pogadanki dotyczącej bezpiecznego korzystania z kąpielisk i zaprezentowania techniki  działań z zakresu ratownictwa wodnego. Głównym celem spotkania było upowszechnianie wiedzy wśród młodych ludzi na temat ratownictwa wodnego oraz kwestie związane z bezpieczeństwem nad wodą. Strażacy podczas pogadanki poinstruowali dzieci jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa i jak używać numerów alarmowych. Kolejnym punktem spotkania były pokazy ratowania osób tonących przy użyciu sprzętu dostępnego na kąpieliskach, ewakuacji osób poszkodowanych na brzeg oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedyczej. Następnie zaprezentowano i omówiono uczestnikom spotkania sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozów bojowych, zapoznano dzieci ze specyfiką pracy strażaka, jego rolą w systemie bezpieczeństwa oraz profilaktyką w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym.

Powyższe spotkanie wpisało się w ogólnopolską kampanię społeczną „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”, która jest inicjatywą Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i realizowana jest przez służby podległe MSWiA. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem – Państwowa Straż Pożarna omawia na niej zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpieczeństwa pożarowego w lasach oraz w trakcie prowadzenia prac polowych w gospodarstwach rolnych, a także zapoznaje uczestników z pracą strażaka i jego rolą w systemie bezpieczeństwa.

Impreza została zorganizowana przez Burmistrza Sokółki przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, Sokólskiego Centrum Sportu i Rozrywki oraz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. W spotkaniu ze strażakami uczestniczyło około 45 dzieci wraz z opiekunami.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka,
Zdjęcia: st. kpt. Dariusz Greś, KP PSP Sokółka.