image_pdfimage_print

28 lipca 2017 roku na terenie kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Grądy Woniecko przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem „LAS 2017”.

Były to niezapowiedziane manewry sił i środków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów zambrowskiego i białostockiego oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów, przygotowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku we współpracy z Nadleśnictwem Knyszyn.

Proces dysponowania sił i środków z jednostek ochrony przeciwpożarowej do pozorowanego pożaru lasu nastąpił w czasie rzeczywistym po uprzednim otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o zdarzeniu, które wpłynęło do dyżurnego stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie o godzinie 09:58. Na miejsce ćwiczeń natychmiast zostały skierowane zastępy gaśnicze z JRG Zambrów oraz najbliższych jednostek OSP.

Panujące niekorzystne warunki atmosferyczne (wysoka temperatura i brak opadów deszczu) spowodowały bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia – po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej powierzchnia pożaru wynosiła około 3 ha. W związku z powyższym do działań skierowano kolejne zastępy z jednostek OSP z terenu powiatu zambrowskiego oraz cysterna. Zwrócono się również do Stanowiska Kierowania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o wsparcie siłami PSP spoza terenu powiatu – do działań zadysponowany został samochód wężowy z JRG Białystok z Quadem oraz Jednostki OSP KSRG Uhowo, Tykocin i Choroszcz.

W trakcie prowadzonych działań nastąpiło rozprzestrzenienie się pożaru – w lesie pojawiło się kolejne ognisko pożaru. Wymagało to przegrupowania na trzy odcinki bojowe oraz zorganizowania dwóch niezależnych punktów czerpania wody na rzece Narew.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas wielkoobszarowych pożarów lasów. Dodatkowo była to również doskonała forma doskonalenia umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą PSP dużymi związkami taktycznymi, sprawdzenia możliwości poruszania się po drogach leśnych oraz podawania wody na duże odległości.

W ćwiczeniach wzięło udział 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Zambrowa i Białegostoku oraz 8 zastępów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Wiśniewa, Rutek Kossak, Kołak Kościelnych, Zbrzeźnicy, Tykocina, Uchowa i Choroszczy. Podczas realizacji założeń do ćwiczeń strażacy współpracowali z pracownikami Nadleśnictwa Knyszyn.

Opracowanie: kpt. Łukasz Chankowski, KP PSP Zambrów.

Zdjęcia: KW PSP Białystok