image_pdfimage_print

16 lipca 2017 roku na terenie powiatu sejneńskiego i suwalskiego odbyły się uroczystości związane z obchodami 72. rocznicy Obławy Augustowskiej w Gibach oraz apel z okazji obchodów 98 rocznicy powstania Polskiej Policji w Suwałkach.

Honorowymi gośćmi byli: Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. brygadier Leszek Suski, st. bryg. Andrzej Sobolewski – zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Obchodom towarzyszyła Podlaska Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele administracji samorządowej powiatu sejneńskiego i suwalskiego. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń. Srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” z rąk sekretarza stanu w MSWiA i komendanta głównego PSP odebrał komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Opracowanie: KW PSP w Bałymstoku
Zdjęcia: KWP w Białymstoku