image_pdfimage_print

Projekt o nazwie „Transfer wiedzy i umiejętności ratownictwa chemicznego i ekologicznego” jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia na terenach przygranicznych litewsko-polskich. Jego celem jest transfer dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy państwowych służb ratowniczych w rejonie przygranicznym litewsko-polskim. Organizowane w ramach projektu działania przysłużą się także do poprawy zarządzania służbami ratowniczymi w regionie w sytuacjach ekstremalnych zagrożeń oraz koordynacji ich działań, których głównym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności i ochronę środowiska oraz mienia na terenach przygranicznych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 marca 2017 roku. Działania w ramach projektu będą realizowane przez 24 miesiące.

Partnerami projektu są: Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

ZAKRES PROJEKTU

Szkolenia:

 • Szkolenie z zakresu likwidacji skutków wypadków chemicznych i ekologicznych;
 • Specjalistyczne szkolenie chemiczno-ekologiczne;
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych;
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania skutkom wypadków chemicznych, biologicznych, nuklearnych i wybuchów;
 • Szkolenie z zakresu zagrożeń zbiorników wodnych;
 • Szkolenie specjalistyczne dla kierowców.

Wymiana doświadczeń:

 • Ćwiczenia z zakresu reagowania na wypadki chemiczne i ekologiczne na zbiornikach wodnych;
 • Seminarium ratownicze z elementami praktycznymi.

Zakup sprzętu:

 • Sprzęt ochrony dróg oddechowych;
 • Zestawy do zbierania zanieczyszczeń;
 • Kombinezony ochronne;
 • Wyposażenie ochronne i osobiste strażaka;
 • Pojazdy pomocnicze do przewozu osób i sprzętu;
 • Elementy zabezpieczenia terenu akcji ratowniczej;
 • Doposażenie stanowisk dydaktycznych ośrodka szkolenia w zakresie ratownictwa chemicznego i środowiskowego.

FINANSOWANIE

Całkowita wartość projektu 999 459,00 EURO, wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 849 540,15 EURO