image_pdfimage_print

Głównym celem projektu „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” jest wzmocnienie współpracy oraz podniesienie wiedzy i umiejętności straży pożarnej w litewsko-polskim regionie przygranicznym, którego efektem będzie zwiększenia możliwości ratowniczych i przygotowania do rozwiązywania złożonych problemów w tym obszarze. Projekt przyczyni się do wypracowania w trakcie wspólnych szkoleń i ćwiczeń modelu bardziej efektywnych i zintegrowanych działań ratowniczych w szczególności w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ochrony  środowiska naturalnego.

Organizowane przedsięwzięcia szkoleniowe przysłużą się do pozyskania przez strażaków z Litwy i Polski nowych przydatnych umiejętności ratowniczych oraz zwiększenia ich wiedzy w zakresie specjalistycznym. Strażacy w trakcie wspólnych treningów będą mili okazję do wymiany dobrych praktyk oraz doskonalenia umiejętności praktycznych przy organizacji wspólnych działań.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017 roku. Działania w ramach projektu będą realizowane przez 24 miesiące.

Partnerami projektu są: Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Marijampolu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komenda Wojewódzka Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

ZAKRES PROJEKTU

Szkolenia:

 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych;
 • Specjalistyczne szkolenie dla operatorów drabin mechanicznych;
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego;
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu napełniania zbiorników ciśnieniowych;
 • Szkolenie z zakresu stabilizacji uszkodzonych konstrukcji;
 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu ratownictwa drogowego;
 • Szkolenie specjalistyczne dla kierowców.

Wymiana doświadczeń:

 • Ćwiczenia z zakresu ratownictwa specjalistycznego;
 • Seminarium ratownicze z elementami praktycznymi.

Zakup sprzętu:

 • pojazdy pomocnicze do przewozu osób i sprzętu;
 • samochód ratowniczo-gaśniczy;
 • elementy zabezpieczenia terenu akcji ratowniczej;
 • manekiny pozoracyjne;
 • sonar do poszukiwań podwodnych;
 • sprzęt do stabilizacji uszkodzonych obiektów.

FINANSOWANIE

Całkowita wartość projektu 1 000 000,00 EURO, wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 850 000 EURO