image_pdfimage_print

W dniach 7 – 9 lipca 2017 roku na terenie nieużytkowanego kompleksu mleczarskiego Zakładu Produkcji Mleczarskiej „SOMLEK” w Sokółce przy ul. Białostockiej przeprowadzono I Warsztaty Ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego.

Celem głównym warsztatów było sprawdzenie przygotowania podmiotów tworzących krajowy system ratowniczo – gaśniczy na obszarze powiatu do realizacji ratownictw specjalistycznych na poziomie podstawowym. W trakcie 3 dniowych ćwiczeń, wszystkie zmiany służbowe JRG Sokółka i Posterunku w Dąbrowie Białostockiej oraz wytypowane zastępy z 16 jednostek OSP włączonych do KSRG doskonaliły współdziałanie podczas działań ratowniczych na pozorowanych zdarzeniach wymagających podjęcia działań z zakresu ratownictwa wodnego, wysokościowego, technicznego oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Uczestnicy ćwiczeń podzieleni na  9 zespołów zmagali się z 3 epizodami praktycznymi.

Pierwszy epizod pk. „WODA” zakładał, że podczas zabawy grupy dzieci nad brzegiem 2 zbiorników przeciwpożarowych położonych na terenie obszarów leśnych w pobliżu Sokółki dochodzi do ześlizgnięcia się chłopca po betonowej ścianie jednego z basenów i wpadnięcia do wody. Głębokość wody wynosi około 2 m. Próba udzielenia pomocy osobie poszkodowanej przez świadka zdarzenia (wędkarza) z uwagi na strome ściany zbiornika nie powiodła się – dochodzi do utonięcia. Z chwilą przybycia sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej świadek zdarzenia wskazuje miejsce utonięcia. Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia zespołów było zorganizowanie działań poszukiwawczych osoby poszkodowanej znajdującej się pod wodą przy użyciu podstawowego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu przybyłych zastępów oraz pontonu, udzielenie pomocy tonącemu poprzez wydobycie z wody, ewakuacja na brzeg oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Drugi epizod pk. „KOMIN” zakładał, że na skutek awarii skrzydła paralotni podczas lotu nad Sokółką następuje utrata siły aerodynamicznej i niekontrolowane spadanie, w wyniku którego dochodzi do zderzenia i zawiśnięcia paralotniarza na 30 metrowym metalowym kominie ciepłowni. Osoba poszkodowana znajduje się na wysokości około 8 m – nie rusza się. Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia zespołów było dotarcie na wysokość do poszkodowanego z wykorzystaniem drabin pożarniczych, dostępnych stałych elementów komina lub innego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu przybyłych zastępów, zabezpieczenie poszkodowanego przed upadkiem, ewakuacja poszkodowanego poprzez opuszczenie na dół oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Trzeci epizod pk. „OFFROAD” zakładał, że podczas zawodów samochodów terenowych na wyrobiskach żwirowych w okolicy Sokółki dochodzi do wypadku – kierowca traci panowanie nad pojazdem biorącym udział w wyścigu, uderza w konstrukcję betonową pozostałości po budynku i betonowy słup. Następnie auto z impetem uderza w osobę postronną (widza) – osoba poszkodowana zostaje uwięziona pod pojazdem. Pod płytami betonowymi i złamanym słupem uwięziona zostaje obserwator zawodów – załoga pojazdu nie doznaje obrażeń. Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia zespołów było wykonanie dostępu do osób poszkodowanych poprzez rozpieranie, podnoszenie, stabilizowanie pojazdu i betonowych konstrukcji z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu przybyłych zastępów, ewakuacja poszkodowanych poza strefę zagrożenia oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ocenę ćwiczeń realizował zespół specjalistów z zakresu poszczególnych dziedzin ratownictwa Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej PSP w Białymstoku oraz Komendy Powiatowej PSP w Sokółce, a także strażacy z JRG Sokółka posiadający tytuł Ratownika Medycznego.

Podczas ćwiczeń sprawdzano również możliwości wykorzystania do działań samochodu dowodzenia i łączności SDŁ z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w zakresie organizacji łączności na potrzeby działań prowadzonych na terenie powiatu sokólskiego. Obsada pojazdu wzmocniona została służbą dyżurną Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sokółce, co pozwoliło Dyżurnym Operacyjnym na zapoznanie z możliwościami taktyczno – technicznymi samochodu SDŁ.

W warsztatach udział wzięło 36 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 96 druhów ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego.

Podziękowania za pomoc w organizacji przedsięwzięcia składamy:

  • Dyrektorowi Zakładu Produkcji Mleczarskiej „SOMLEK” w Sokółce,
  • Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej,
  • Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
  • Właścicielowi firm KAWETA – Naprawa Aut Powypadkowych w Sokółce,
  • Właścicielowi firmy BOR – TECH – Usługi Elektryczne w Sokółce.

Opracowamie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokólka.

Zdjecia:bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokólka.