image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne na potrzeby realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020:

1. LT-PL-1R-008 „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

2. LT-PL-1R-009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

Szczegóły opis i wykaz ilościowy materiałów promocyjnych dla poszczególnych projektów znajduje się w poniższym pliku.

Ogłoszenie o zamówieniu materiałów promocyjnych

Wymogi odnośnie promocji programu