image_pdfimage_print

25 kwietnia 2017 roku na terenie Międzynarodowego Kolejowego Przejścia Granicznego w Kuźnicy (powiat sokólski) przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe doskonalące umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości operacyjnej wytypowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, możliwości organizacji i prowadzenia akcji na terenie przejścia granicznego, a także doskonalenie umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych podczas pozorowanego zdarzenia. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że podczas odprawy składu pociągu towarowego przewożącego materiały niebezpieczne dochodzi do rozszczelnienia cysterny kolejowej z gazem LPG. Podczas ćwiczeń sprawdzono również umiejętności reagowania strażaków na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań ratowniczych – doszło m.in. do pozorowanego wypadku uczestnika akcji ratowniczo – gaśniczej.

W działaniach udział brały zastępy z JRG Sokółka, OSP KSRG Kuźnica, Stara Kamionka oraz służby i podmioty ratownicze (Straż Graniczna, Służba Celno – Skarbowa, Policja, Straż Ochrony Kolei, PKP PLK S.A., BARTER S.A.).

Po zakończeniu ćwiczeń przewoźnik kolejowy przeprowadził szkolenie dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej w zakresie zagrożeń oraz sposobów postępowania podczas zdarzeń w lokomotywach.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.

Zdjęcia: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.