image_pdfimage_print

22 kwietnia 2017 r. w Woźnejwsi gm. Rajgród odbyła się uroczystość wręczenia Decyzji o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Kazimierza Golubiewskiego sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji panu Jarosławowi Zielińskiemu. Następnie komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński oficjalnie przywitał zaproszonych gości, wśród których obecni byli m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Sobolewski, kapelan wojewódzki strażaków ks. kpt. Wojciech Ejsmont, komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, komendant podlaskiego oddziału Straży Granicznej ppłk Grzegorz Biziuk, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP pan Jędrzej Łucyk, komendant powiatowy Policji w Grajewie mł. insp. Wiesław Mursztyn, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grajewie dh Artur Kuczyński, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Rajgrodzie dh Marek Kostrzewski, przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego pan Stanisław Kossakowski oraz burmistrz Rajgrodu pan Ireneusz Gliniecki.

Po przywitaniu zaproszonych gości zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota odczytał Decyzję o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a uroczystego wręczenia dokumentu na ręce druha prezesa Jana Jasińskiego dokonali: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie st. bryg. Andrzej Jabłoński oraz burmistrz Rajgrodu pan Ireneusz Gliniecki.

Wiceminister Jarosław Zieliński dziękując druhom za ich trud i wysiłek w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska powiedział m.in., że w 2017 roku do jednostek ochotniczych straży pożarnych trafi ponad 124 mln zł., a w ramach programu modernizacji służb w latach 2017-2020 jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymają około 500 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Środki z firm ubezpieczeniowych, które otrzyma komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej będą rozdzielane na dotychczasowych zasadach – 50% dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i 50% dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W trakcie trwania uroczystości goście zwiedzili strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi, w której aktualnie trwają prace remontowe. Zakres prac obejmuje m.in. budowę boksu garażowego, świetlicy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację oraz malowanie ścian.

Na zakończenie uroczystości druhowie Jan Jasiński i Stanisław Król wręczyli zaproszonym gościom pamiątkowe grawertony za szczególny wkład w funkcjonowanie i rozwój jednostki.

Opracowanie: kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: sekc. Michał Milewski, KP PSP w Grajewie