image_pdfimage_print

13 marca 2017 roku w siedzibie Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Suwałkach odbyła się zbiórka krwi, w której czynnie wzięli udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem, Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak. Celem zbiórki jest pomoc osobom potrzebującym – chorym i ofiarom wypadków.

Funkcjonariusze służb mundurowych MSWiA powiatu suwalskiego włączyli się w ogólnopolską akcję oddawania krwi w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pod hasłem ,,spoKREWnieni służbą”. Akcja została objęta honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W akcji udział wzięło 24 funkcjonariuszy i druhów, którzy oddali łącznie 10,800 litrów pełnej krwi.