image_pdfimage_print

11 marca 2017 roku w siedzibie KP PSP w Zambrowie odbyła się ogólnopolska akcja oddawania krwi w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pod hasłem ,,spoKREWnieni służbą”. Honorowy patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W akcji udział wzięli min. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej i Wojska oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zambrowskiego. Podczas akcji uczestnicy i ich dzieci mogli zapoznać się wyposażeniem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zambrowie a funkcjonariusze KP Policji prezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz symulator zderzeń.

Łącznie podczas akcji zebrano niemal 11 litrów krwi.

Opracowanie: kpt. Łukasz Chankowski, KP PSP Zambrów,

Zdjęcia: sierż. szt. Agnieszka Predko. KP Zambrów.