image_pdfimage_print

Służby mundurowe powiatu sokólskiego włączyły się aktywnie w ogólnopolską akcję oddawania krwi w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pod hasłem ,,spoKREWnieni służbą”. Honorowy patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9 marca 2017 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sokółce odbyła się zbiórka, w której krew oddali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, Komendy Powiatowej Policji w Sokółce oraz Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy. Celem zbiórki jest pomoc osobom potrzebującym – chorym i ofiarom wypadków.

W akcji udział wzięło 9 strażaków, którzy oddali łącznie 4,05 litra krwi oraz 18 funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych, którzy oddali łącznie 7,2 litra krwi oraz 1,3 litra osocza.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka,

Zdjęcia: kpt. Piotr Pawłowski, KP PSP Sokółka.