image_pdfimage_print

17 lutego 2017 r. na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 w Białymstoku odbyło się uroczyste otwarcie Sali Edukacyjnej „OGNIK” utworzonej w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”. Głównym celem programu realizowanego w latach 2015-2018 jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

W uroczystości, połączonej z naradą podsumowującą funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego uczestniczyli między innymi: zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Sobolewski,  zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku oraz wicestarosta Powiatu Białostockiego.

Sala Edukacyjna „OGNIK” z założenia ma służyć edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz w okresie szkolnym.

Celem realizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi jest:

–        uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,

–        edukacja dzieci i młodzieży z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,

–        wzrost świadomości społecznej i poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu białostockiego,

–        zapoznanie z podstawami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,

–        poznanie specyfiki służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Tym samym zapraszamy wszystkich chętnych (przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawcze) do korzystania z sali. Szczegóły zasad wizyt znajdują się w Regulaminie Sali Edukacyjnej „Ognik” na stronie internetowej Komendy w zakładce „Poradnik interesanta” lub klikając logo „OGNIK”.

Link OGNIK.

Opracowanie: bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku

Zdjęcia: bryg. Paweł Ostrowski, KM PSP w Białymstoku