image_pdfimage_print

Tradycyjnie na początku roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie zorganizowała odprawę roczną podsumowującą stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2016. Odprawa odbyła się 16 lutego 2017r. o godzinie 1200 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kolnie. W naradzie oprócz pracowników i funkcjonariuszy Komendy udział wziął Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt.

Informację, obrazującą działalność kolneńskiej straży pożarnej za miniony rok w formie pokazu multimedialnego przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Lech Kowalczyk. Z przeprowadzonej statystyki wynika, iż w 2016 roku na terenie powiatu kolneńskiego zanotowano ogółem 516 zdarzeń, w tym 114 pożarów, 392 miejscowych zagrożeń oraz 10 alarmów fałszywych. Strażacy na miejscu zdarzenia udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 30 osobom przed przybyciem na miejsce zespołów państwowego ratownictwa medycznego. Straty materialne wyniosły 3.612.300 zł., natomiast wartość uratowanego mienia oszacowano na kwotę 9.626.000 zł. W dalszej części swojego wystąpienia Komendant Powiatowy PSP podziękował strażakom, pracownikom i zaproszonym gościom za dotychczasową współpracę, omówił najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia kolneńskich strażaków w 2016 roku oraz przedstawił plany do realizacji na 2017 rok. Podkreślona również została współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, które wspierają swoimi działaniami jednostki PSP.

Następnie, głos zabrał Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt, który podsumował roczną działalność Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa podlaskiego i jednocześnie przedstawił kierunki do realizacji w 2017 roku. Gratulując kolneńskim strażakom wysokiego poziomu wyszkolenia, poświęcenia i zaangażowania podczas działań ratowniczo –gaśniczych życzył jednocześnie, aby niedawno rozpoczęty rok był spokojniejszy od poprzedniego.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP Kolno