image_pdfimage_print

19 stycznia 2017 roku, w godzinach od 09.00 do 11.00 na terenie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Plażowej 1 w Białymstoku odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia działań ratowniczych na obszarach zalodzonych. Szkolenie obejmowało taktykę prowadzenia działań ratowniczych na lodzie, posługiwanie się specjalistycznym sprzętem do ratownictwa lodowego, umiejętności prowadzenia asekuracji ratującego oraz zabezpieczanie osoby ratowanej, umiejętności ewakuacji osoby ratowanej z przerębli lodowej oraz osoby poszkodowanej poza lód. W szkoleniu, które prowadził koordynator ratownictwa wodnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku kpt. Artur Bernaziuk uczestniczyło blisko 140 osób, policjantów strażaków i uczniów klas mundurowych z białostockich szkół.