image_pdfimage_print

14 stycznia 2017 roku na zalewie „SITWKA” w Janowie przeprowadzono ćwiczenia z zakresu prowadzenia działań ratownictwa wodnego na zamarzniętych akwenach wodnych. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki KSRG powiatu sokólskiego podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych. W trakcie ćwiczeń zapoznano się z rodzajem, sposobem wykorzystania oraz parametrami sprzętu ratownictwa wodnego a następnie praktycznie przećwiczono różne warianty ratowania tonących. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg zalewu przy użyciu posiadanych na wyposażeniu sań lodowych, a następnie udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W dalszej kolejności przećwiczone zostało samoratowanie oraz użycie do ratowania tonących koła ratunkowego i rzutki ratowniczej. W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z JRG Sokółka, OSP KSRG Janów i OSP KSRG Suchowola.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka

Zdjęcia: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka