image_pdfimage_print

04 stycznia 2017 r. o godzinie 15:16 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadania Ratunkowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku stodoły w miejscowości Dzierzba, gmina Stawiski, wewnątrz obiektu znajdują się zwierzęta gospodarskie (bydło). Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kolnie, GBA 2,5/24 i GCBA 5/32 w sile 6 ratowników oraz 2 zastępy z OSP KSRG Stawiski i po 1 zastępie z OSP Dzierzbia, OSP Poryte oraz OSP Jurzec Włościański.

Po dojeździe pierwszych jednostek, pożarem całkowicie objęty jest budynek stodoły murowanej krytej blachą, częściowo zaadaptowanej na budynek inwentarski. Działania ratowniczo-gaśnicze w pierwszej fazie polegały na podaniu 4 prądów wody w natarciu i obronie od strony budynku inwentarskiego oraz na dotarciu i ewakuacji zwierząt. Ratownicy ze względu na panujące bardzo duże zadymienie pracowali w pełnej ochronie dróg oddechowych. Po dotarciu ratowników do pomieszczenia wydzielonego w stodole, gdzie znajdowały się zwierzęta, zostały one wypędzone na zewnątrz. Również z budynku inwentarskiego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie stodoły, ewakuowano kilka sztuk bydła oraz jedną sztukę trzody chlewnej. Następnie działania ratowniczo-gaśnicze ukierunkowane zostały na obronie przyległych budynków, połączonych bezpośrednio z palącym się budynkiem (budynek inwentarski oraz szopy drewnianej wypełnionej drewnem) z jednoczesnym prowadzeniem działań gaśniczych budynku stodoły. Celem dotarcia do źródła ognia i zwiększenia wentylacji wykonano otwory w poszyciu dachowym stodoły (blacha). Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe oraz ekspozycję dymu na wypędzone zwierzęta, zostały przepędzone do obory na sąsiedniej posesji. Akcję ratowniczo-gaśniczą utrudniały niekorzystne warunki atmosferyczne – porywisty wiatr oraz ujemna temperatura.

Wyniku pożaru spaleniu uległa, stodoła wraz ze znajdującym się wewnątrz sprzętem rolniczym, płody rolne oraz dwa pojazdy. W działaniach łącznie uczestniczyło 10 zastępów PSP i OSP oraz 45 ratowników. Łączny czas akcji ratowniczo-gaśniczej wyniósł 7 godzin.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Sielawa.

Zdjęcia: druh Kamil Jarzyło