image_pdfimage_print

W dniu 21 grudnia 2016 roku w Wasilkowie koło Białegostoku zostały przeprowadzone ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „ZATOR 2016”, których głównym celem było praktyczne sprawdzenie i doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenach objętych powodzią, wraz z obroną obiektów hydrotechnicznych. Dodatkowym elementem było praktyczne sprawdzenie przygotowania ratowników i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych w niskich temperaturach. Ćwiczenia odbyły się w konwencji szkoleniowo – warsztatowej, umożliwiającej uczestnikom pogłębienie doświadczeń, sprawdzenie nowych jednostek sprzętowych oraz wypracowanie wniosków uwzględniających uwarunkowania regionalne podczas tego typu zagrożeń. Tłem operacyjnym ćwiczeń było nagromadzenie się kry przed jazem w Wasilkowie i w jego wyniku podniesienie poziomu wody powodujące zagrożenia dla obiektu hydrotechnicznego oraz wystąpienie lokalnych podtopień. W ćwiczeniach poza potencjałem ratowniczym Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego uczestniczyły lokalne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ćwiczenia obserwowali: zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Pietraszko, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Bogusław Maksim, Burmistrz Wasilkowa Pan Mirosław Bielawski oraz przedstawiciele Wodociągów Białostockich.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Wierel, KW PSP w Białymstoku