image_pdfimage_print

16 grudnia 2016 r. w siedzibie Zespołu Szkół w Korycinie (powiat sokólski) odbyło się spotkanie z dziećmi i młodzieżą, kadrą nauczycielską oraz przedstawicielami jednostek OSP z terenu gminy Korycin, które było poświęcone kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Czad i Ogień. Obudź Czujność”. Spotkanie prowadził kpt. Piotr Pawłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Tematem spotkania było rozpowszechnienie w społeczeństwie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym w obiektach mieszkalnych, a w szczególności sposobów ograniczenia zatruć tlenkiem węgla, udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zapoznaniem z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń grzewczych i sposobach postępowania w przypadku powstania pożaru. Uczestnikom zaprezentowano materiały informacyjne przygotowane przez MSWiA oraz omówiono zalety stosowania autonomicznych czujek dymu i czadu wraz z demonstracją ich działania. W spotkaniu uczestniczyło około 220 osób.

Obecni na spotkaniu druhowie jednostek OSP w ramach prewencji i edukacji przeciwpożarowej będą docierać na spotkania z mieszkańcami w swoich miejscowościach celem przekazywania wiedzy w tematyce „Czad i Ogień. Obudź Czujność”.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka,

Zdjęcia: Robert Bielawski, UG Korycin.