image_pdfimage_print

8 grudnia 2016 r. na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia inwestycji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem oraz powołania Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez st. bryg. Tomasza Sieńczuka sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu, po czym nastąpił przegląd pododdziałów, w skład których wchodził poczet sztandarowy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem oraz Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, a także klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem.

W dalszej części uroczystości nastąpiło przecięcie wstęgi w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i remont nawierzchni wraz z poprawą odwodnienia placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem” oraz jego poświęcenie. Na placu wykonano roboty budowlane o wartości 272 116 zł.; Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej dofinansowała inwestycję w kwocie 146 000 zł., pozostałą część, t. j. 126 116 zł przekazał Powiat Wysokomazowiecki.

Apel był okazją do wręczenia nagród przyznanych wysokomazowieckim strażakom przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się: bryg. Zbigniew Zalewski, st. kpt. Jarosław Maczewski, mł. kpt. Wojciech Sokołowski, asp. sztab. Leszek Kostro. Nagrody wręczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP.

Kolejną częścią uroczystości było przekazanie aktu powołania Komendantowi Powiatowemu Policji w Wysokiem Mazowieckiem, pełniącemu dotychczasowe obowiązki komendanta, nadkom. Krzysztofowi Woźniewskiemu. Aktu tego dokonali: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, nadinspektor Helena Michalak – Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Komendant Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP, nadbrygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP, nadinspektor Helena Michalak – Zastępca Komendanta Głównego Policji, st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP, nadinspektor Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, ks. Wojciech Ejsmont – Wojewódzki Kapelan Strażaków, ks. Leon Grygorczyk – Kapelan Podlaskiej Policji, ks. Jarosław Świderek – Zastępca Diecezjalnego Kapelana Strażaków, ks. Edward Łapiński – Proboszcz Parafii Pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki wraz z Wicestarostą Leszkiem Gruchałą, członkowie Zarządu Powiatu, władze lokalnych samorządów, na czele z Jarosławem Siekierko – Burmistrzem Miasta Wysokie Mazowieckie.

Opracowanie: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: st. asp. Dariusz Kosowicz, KP PSP Wysokie Mazowieckie