Powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

13 sierpnia 2016 r. na placu przed Bielskim Domem Kultury w Bielsku Podlaskim, odbyła się uroczystość powołania na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim bryg. Waldemara Kudrewicza. Nowemu komendantowi akt powołania w obecności sztandarów oraz załogi komendy wręczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Pan Jarosław Zieliński. W uroczystości uczestniczyli podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt, Sławomir Jerzy Snarski starosta powiatu bielskiego, burmistrz Miasta Bielsk Podlaski oraz wójtowie gmin z terenu powiatu bielskiego.

 

Bryg. mgr inż. Waldemar Kudrewicz z pożarnictwem związany jest od 1987 r., w którym rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na stanowiskach w podziale bojowym. W 1995 r. otrzymał pierwszy stopień oficerski. Stale pogłębiana wiedza teoretyczna, poparta szczególną pracowitością i zdyscyplinowaniem spowodowały systematyczny awans w hierarchii służbowej do stanowiska Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Siemiatyczach.

Na zakończenie uroczystości nowy Komendant bielskich strażaków przyjął od zebranych gości gratulacje i życzenia dobrej i owocnej służby.