image_pdfimage_print

W dniu 29.07.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska odbyło się spotkanie podczas, którego podpisano protokół zamierzeń, którego przedmiotem jest wzajemna wola rozwijania współpracy stron w celu ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, ratowania i ochrony ludności.

Sygnatariuszami protokołu byli:

– Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, reprezentowane przez Jerzego Siraka – Prezesa Stowarzyszenia i Leona Małaszewskiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia,

– Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, reprezentowana przez st. bryg. Jarosława Wendta – Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, reprezentowana przez bryg. Piotra Rybaka – Komendanta Powiatowego PSP,

– Brzeski Wojewódzki Zarząd Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi, reprezentowany przez płk służby wewnętrznej Szerszunowicza Konstantina Jewgieniewicza – Naczelnika Zarządu,

– Grodzieński Wojewódzki Zarząd Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi reprezentowany przez płk służby wewnętrznej – Szparło Siergieja Gienadjewicza Naczelnika Zarządu.

Współpraca będzie odbywać się poprzez realizację projektu w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2014-2020.