Blisko 100 interwencji podlaskich strażaków po ulewnie

Gwałtowna burza która przeszła nad województwem podlaskim 28 lipca 2016 roku w godzinach popołudniowych połączona była nie tylko z porywistym wiatrem ale także z wyjątkowo intensywnymi opadami deszczu. Skutki tego drugiego zjawiska były szczególnie odczuwalne na obszarach silnie zurbanizowanych gdzie kluczową role w odprowadzania wody ma kanalizacja deszczowa. Niestety opady okazały się na tyle intensywne, że studzienki burzowe błyskawicznie się przepełniły, a nadmiar wody szukał ujścia w innych zagłębieniach terenu zalewając zlokalizowane poniżej poziomu gruntu pomieszczenia oraz tworząc w niżej położonych miejscach małe jeziorka. Ogółem strażacy odnotowali w dniu 28 lipca blisko 100 interwencji związanych ze skutkami burzy z czego większość stanowiły pompowania wody z zalanych pomieszczeń i obiektów (71). Pozostałe interwencje związane były z wiatrołomami.

Z uwagi na bardzo duża liczbę zgłoszeń kolejność ich obsługi była uzależniona od priorytetów ratowniczych. W pierwszej kolejności obsługiwane były sytuacje gdzie dochodziło do zagrożenia infrastruktury krytycznej, obiektów publicznych i mienia dużej wartości. Zgłoszenia indywidualne musiały zostać odłożone w czasie i w dużej liczbie przypadków późniejsza interwencja strażaków okazywała się zbędna bo właściciel indywidualnej posesji lub mieszkania poradził sobie  lub też woda spłynęła sama poprzez odwodnienia.

Najgroźniejsza sytuacja była w Elektrociepłowni Białostockiej gdzie wzbierająca w szybkim tempie woda zalewała pompownie i zagrażała rozdzielni elektrycznej stanowiącej krytyczny element funkcjonowania zakładu. 16 strażaków wykorzystując dwa agregaty pompowe wysokiej wydajności oraz pozostały sprzęt z pojazdów gaśniczych walczyło ponad 9 godzin z napływającą wodą. W sumie tylko przy tej interwencji uratowane mienie oszacowano na blisko 5 mln zł. Podobnie długotrwała akcja miała miejsce w Białymstoku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych gdzie zalewana była rozdzielnia elektryczna przy Outlet Center XXVIII Retail Menagment. Po 7 godzinach pracy strażacy uratowali mienie o szacunkowej wartości 500 tys. zł. W Białymstoku strażacy interweniowali także miedzy innymi w: Instytucie Energetyki Doświadczalnej na ul. św. Rocha, Cerkwi Św Ducha – dolna Cerkiew, Przychodni na ul. Witosa, Domie Księży Emerytów na ul. Cedrowej, Banku na ul. Lipowej, Liceum na ul. Wierzbowej, budynku Urzędu Marszałkowskiego na ul. Wyszyńskiego oraz innych licznych obiektach piwnicznych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych.

Opady deszczu wyrządziły także spore szkody w Drohiczynie (pow. Siemiatycki) i Wyszonkach Kościelnych (pow. wysokomazowiecki). Strażacy usuwali tam wodę z piwnic miedzy innymi: Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, szkół w obu tych miejscowościach i ośrodka zdrowia w Wyszonkach.  

W sumie w działaniach udział brało przy zdarzeniach 48 pojazdów i 196 ratowników PSP oraz 64 pojazdy OSP i 420 ochotników.