Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – wrzesień 2016

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuję, że organizuje Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie realizowane będzie w Ośrodku Szkolenia w Łapach ul Płonkowska 1 w formie dwóch zjazdów rozdzielonych dwutygodniową przerwą na samokształcenie i napisanie pracy projektowej. Termin szkolenia:

26.09 – 01.10.2016 r. – I zjazd,

 17 – 21.10.2016 r. – II zjazd.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie:  

− skierowania na szkolenie (formularz zgłoszenia uczestnictwa w załączeniu),

− wykształcenie co najmniej średnie ( kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem dostarczona w pierwszym dniu szkolenia),     

 

Koszt szkolenia wynosi 1200 zł. Opłata za szkolenie wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu zawarcia umowy na jego realizację. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich. Szkolenie rozpoczyna się w dniu 26.09.2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.00

Ośrodek Szkolenia

ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07, e- mail: osrodek@straz.bialystok.pl