Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Grajewie

8 maja 2016 r. o godzinie 14.00 uroczystą mszą św. w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie rozpoczęły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Grajewie. Mszę św. pod przewodnictwem ks. Wojciecha Ejsmonta – Kapelana Wojewódzkiego Strażaków celebrowało 3 księży, a homilię wygłosił ks. Andrzej Traczyk – Kapelan Powiatowy Strażaków.

Główne uroczystości miały miejsce na placu przed pomnikiem Króla Kazimierza Wielkiego. Dowódca uroczystości kpt. Arkadiusz Lichota złożył Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Jarosławowi Zielińskiemu meldunek o rozpoczęciu obchodów Dnia Strażaka 2016 i w asyście Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Leszka Suskiego dokonano przeglądu pododdziałów pożarniczych.

Zaproszonych gości, sympatyków pożarnictwa oraz strażaków powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – st. bryg. Andrzej Jabłoński. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował strażakom Państwowej Straży Pożarnej, druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, służbom działającym na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, władzom samorządowym i wszystkim tym, którym pomoc bliźnim i potrzebującym leży głęboko na sercu.

W dalszej części uroczystości głos zabrali kolejno Pan Wiceminister Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jarosław Wendt. Po przemówieniach goście wręczyli wyróżniającym się strażakom odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Łącznie wyróżniono ponad 70 strażaków.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie wraz z zastępcą wręczyli Panu Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej pamiątkowe toporki strażackie.

Opracowanie: kpt. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Zdjęcia: KP PSP w Grajewie