image_pdfimage_print

8 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie odbyły się uroczystości związane z obchodami powiatowego „Dnia Strażaka”. Wydarzenie to związane jest z przypadającym na 4 maja dniem św. Floriana – patrona strażaków. Obchody rozpoczęły się o godz. 10:15 uroczystym apelem na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie. W uroczystościach udział wzięli strażacy Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie oraz strażacy ochotnicy z całego powiatu kolneńskiego. Swoją obecnością zaszczycili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP starszy brygadier Jarosław Wendt, zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Wojciech Sekściński.

Władze samorządowe reprezentował: wicestarosta kolneński Robert Nadara wraz z przewodniczącym rady powiatu kolneńskiego Andrzejem Mieczkowskim. W uroczystościach uczestniczyli także prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Henryk Duda, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu kolneńskiego, Komendant Powiatowy Policji inspektor Robert Marciniak, Nadleśniczowie Nadleśnictwa Nowogród oraz Łomża w osobach Krzysztofa Usakiewicza i Waldemara Witkiewicza, kolneński dziekan ks. kan. Stanisław Uradziński oraz ks. Wojciech Stefaniak, emeryci pożarnictwa i inni zaproszeni goście. W uroczystości uczestniczyła również Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Pawła Podeszwika oraz mażoretki pod kierownictwem Pani Beaty Skrodzkiej.

Uroczystość rozpoczął dowódca uroczystości mł. bryg. Adam Trzonkowski złożeniem meldunku dla sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Kolnie młodszy brygadier Lech Kowalczyk powitał przybyłych gości oraz podziękował strażakom za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kolneńskiego. Życzenia do strażaków skierowali: Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, który pogratulował wszystkim awansowanym i odznaczonym oraz podziękował zebranym strażakom za ich codzienną służbę i pracę., komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski oraz wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski

Uroczysty apel był również okazją do wręczenia resortowych i związkowych odznaczeń oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażaków ochotników oraz zasłużonych działaczy ruchu strażackiego z terenu powiatu kolneńskiego.

Najwyższym odznaczeniem, brązowym medalem „Za długoletnią służbę” nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został starszy kapitan Arkadiusz Obrycki.

Tego dnia nie obyło się również bez awansów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał stopień młodszego brygadiera – starszemu kapitanowi  Lechowi Kowalczyk oraz starszemu kapitanowi Adamowi Trzonkowskiemu, stopień kapitana – młodszemu kapitanowi Wojciechowi Ptak. Komendant Główny PSP nadał stopień aspiranta dla młodszego aspiranta Józefa Banach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał również, srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej dla starszego ogniomistrza Adama Duda.

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień: młodszego ogniomistrza – dla st. sekc. Adama Bagińskiego, st. sekc. Karola Malinowskiego, st. sekc. Leszka Piekarskiego, st. sekc. Pawła Pupka oraz starszego sekcyjnego dla sekc. Macieja Bazydło,  sekc. Marcina Biedrzyckiego, sekc. Pawła Dudzińskiego, sekc. Tomasza Koska, sekc. Wojciecha Rogińskiego, sekc. Łukasza Skrodzkiego, sekc. Łukasza Załęckiego.

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymał zastępca komendanta powiatowego PSP w Kolnie brygadier Paweł Pupek.

Podlaski komendant wojewódzki PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrodę pieniężną z okazji Dnia Strażaka dla starszego sekcyjnego Piotra Florczyka.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług i w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczyło:  „Złotym znakiem Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej” druha Stanisława Plona z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach oraz „Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza” w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP – druha  młodszego brygadiera Lecha Kowalczyka.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa Podlaskiego odznaczyło: złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druha Mieczysława Śniadach, srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” młodszego kapitana Sylwestra Duda, młodszego aspiranta Andrzeja Pietruszka. Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” starszego sekcyjnego Grzegorza Bałdyga, starszego sekcyjnego Tomasza Kosk, starszego sekcyjnego Wojciecha Rogińskiego,  starszego sekcyjnego Łukasza Załęckiego, druha  ks. Sławomira Zielińskiego (kapelana strażaków OSP z terenu gminy Mały Płock, druha Kazimierza Florczyk, druha Dariusza Gosiewskiego oraz druha Adama Sekścińskiego. Prezydium nadało również brązową  odznakę honorową „Podlaski Krzyż Floriański” dla młodszego brygadiera Tomasza Sielawa, młodszego brygadiera Adama Trzonkowskiego oraz druhowi Robertowi Solińskiemu z OSP KSRG Stawiski.

Prezydium Zarząd  Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kolnie nadało odznakę „Strażak Wzorowy” dla druha Józefa Bogdana Wiśniewskiego – Wójta Gminy Kolno, druha Piotra Truszkowskiego, druha Kamila Ciołkowskiego, druha Karola Florczyk, druha Kamila Jarzyło i druha Pawła Stachelskiego reprezentujących OSP Kolno oraz druha Rafała Duda, druha Zbigniewa Grajko, druha Rafała Ostrowskiego, druha Tomasza Plaga, druha Kamila Szewczyk reprezentujących OSP KSRG Kąty.

Po uroczystościach na placu Komendy, strażacy w kolumnie marszowej w asyście orkiestry dętej pod przewodnictwem kapelmistrza Pana Pawła Podeszwika udali się na mszę świętą do kościoła p.w. Chrystusa Króla Wszechświata. Mszę świętą w intencji strażaków celebrował ks. Wojciech Stefaniak.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Przybyłym znamienitym gościom, dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości.

Tekst, zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Sielawa – Oficer prasowy KP PSP Kolno.