image_pdfimage_print

W dniu 25 stycznia 2016 roku odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczasowy komendant st. bryg. Antoni Ostrowski odchodzi ze służby. Nowym komendantem wojewódzkim został bryg. Jarosław Wendt, dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP w Augustowie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00 na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku (ul. Gen. Andersa 46). W uroczystości przekazania obowiązków i pożegnania ze sztandarem uczestniczyli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Główny PSP st. bryg. Leszek Suski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także służb, inspekcji i straży szczebla wojewódzkiego.

bryg. mgr inż. Jarosław Wendt – lat 47, żonaty, troje dzieci. Karierę w straży pożarnej rozpoczął w 1990 roku jako student-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Studia ukończył w 1995 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku został skierowany do służby w pionie kontrolno-rozpoznawczym w Komendzie Rejonowej (obecnie Miejskiej) PSP w Suwałkach. W latach 1999-2011 był dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Suwałkach. Od 2011 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Augustowie. Już w trakcie służb ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. W latach 1999-2011 pracował dodatkowo jako nauczyciel-wykładowca w Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach na Wydziale Ratownika Medycznego prowadząc zajęcia z ratownictwa technicznego. Od 1995r. jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach. Ponadto zasiada w  Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Augustowie pełniąc nieetatową funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego. W 2010r. brał bezpośredni udział w usuwaniu skutków powodzi na terenie województwa małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski) oraz województwa kujawsko-pomorskiego (powiat aleksandrowski) jako zastępca dowódcy kompanii specjalnej powodziowo-ewakuacyjnej „Białystok” Centralnego Odwodu Operacyjnego. Posiada uprawnienia III stopnia płetwonurkowania. Był członkiem i dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego przy KM PSP w Suwałkach, która funkcjonuje w Centralnym Odwodzie Operacyjnym Komendanta Głównego PSP. W trakcie swojej służby odznaczony został miedzy innymi: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Srebrna Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej.