image_pdfimage_print

Podlaski Komendant Wojewódzki wydaje postanowienia w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów w sposób inny niż określono w przepisach techniczno – budowlanych. Rozpatruje także zażalenia na postanowienia komendantów powiatowych/ miejskich PSP wydawane w sprawie przekazywania obiektów do użytkowania.

Korespondencję można składać:
– w Kancelarii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok,
– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kwpsp@straz.bialystok.pl
– faxem na nr 85 653 72 16.