image_pdfimage_print

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP wydaje decyzje administracyjne:
a) w I instancji:
– w sprawach kadrowych dotyczących strażaków i pracowników cywilnych komendy,
– w sprawach sprzeciwu odnośnie programu zapobiegania awariom;
– w sprawach zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.
b) w II instancji:
– w postępowaniu odwoławczym, którego przedmiotem są odwołania od decyzji wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych / miejskich PSP w sprawach przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli w drodze skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżono działanie lub bezczynność Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego, Sąd przesyła odpis skargi Komendantowi i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi na skargę i nadesłania akt sprawy chyba, że Komendant uwzględni skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy.

Korespondencje można składać:
– w Kancelarii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok,
– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kwpsp@straz.bialystok.pl
– faxem na nr 85 653 72 16.