image_pdfimage_print

Harmonogram szkoleń aktualizujących dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej realizowanych w Ośrodku Szkolenia PSP w Łapach w roku 2016

 

  1. 04.04 – 06.04.2016 r. – 30 miejsc,
  2. 22.06 – 24.06.2016 r. – 30 miejsc,
  3. 14.09 –  16.09.2016 r. – 30 miejsc,
  4. 28.11 –  30.11.2016 r. – 30 miejsc.

Informacja dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą: ,,Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej’’ (art. 4a ust. 4 zmienianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

W związku z powyższym, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej utracił kompetencje do wydawania zgody na udział w szkoleniach aktualizujących dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej osobom, których zaświadczenia utraciły ważność.

Informacja dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej.

Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” zgodnie z którą, czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, mogą wykonywać osoby posiadające tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Specjaliści ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać powyższe czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistów, a następnie nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia (art. 19 ustawy o zmianie ustaw …). Dalsze odnawianie uprawnień będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym, od momentu wejścia w życie powyższej ustawy nie będą organizowane szkolenia dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej, ani szkolenia aktualizujące dla specjalistów. Należy również pamiętać, że ,,Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej” (art. 4a ust. 4 zmienianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej).