image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w terminie 4 – 6 kwietnia 2016 r. organizuje szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedłożenie przez kandydata kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, szkolenia aktualizującego inspektorów lub szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej z terminem ważności aktualnym do ostatniego dnia szkolenia. Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Szkolenie realizowane będzie w ciągu trzech dni szkoleniowych i kończy się egzaminem.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że szkolenie uruchomione zostanie wówczas jeśli chęć uczestnictwa w nim zadeklaruje (w formie zgłoszenia stanowiącego załącznik do informacji) grupa min. 10 osób. Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

 

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej

w Białymstoku

tel. 0-85-715-81-00

fax. 08-715-81-07

osrodek@straz.bialystok.pl